Όροι χρήσης - Με Φαντασία

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι παρόντες  Όροι Χρήσης είναι μία δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo http://mefantasia.gr/, η οποία αφορά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, που  περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα εργαλεία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το λοιπό περιεχόμενο (συλλήβδην "Περιεχόμενο"), διαθέσιμο από ή μέσω της ιστοσελίδας. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

To http://mefantasia.gr/ σας παραχωρεί το περιορισμένης έκτασης δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση προς τον σκοπό πληροφόρησης και να εκτυπώνετε σελίδες από την Ιστοσελίδα μόνο προς τον προαναφερθέντα σκοπό. Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, διανέμετε, μεταβιβάζετε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, αδειοδοτείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή πωλείτε μέρος ή όλο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, προσδιοριστικών της προέλευσης συμβόλων, σχεδίων, εικονιδίων, εικόνων και άλλων πληροφοριών, λογισμικού ή κώδικα από την Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται  να αποσπάτε οποιοδήποτε σήμα κατατεθειμένο, λογότυπο ή ένδειξη ή έμβλημα του δικαιούχου, που περιέχεται (ή εκτυπώνεται από) στην Ιστοσελίδα ή σε εκτυπωμένες σελίδες. Επιπλέον, απαγορεύεται να αποδομείτε ή αποσυναρμολογείτε όλη ή μέρος της Ιστοσελίδας. 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   

Το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα έχει συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και για το σκοπό μεταπώλησης των προϊόντων του φυσικού καταστήματος του http://mefantasia.gr/ μέσω διαδικτύου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση του εν λόγω Περιεχομένου. Το σύνολο του περιεχομένου παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα των πληροφοριών, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή τους. 

 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Το http://mefantasia.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους χρήσης. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους σε αυτή την ιστοσελίδαΟι επισκέπτες παρακαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχουν και να συμβουλεύονται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους σας χρήσης της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση συγκεκριμένων όρων αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής τους. 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΣΗΜΑΤΑ 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως εμφανίζεται και εμπεριέχεται κάθε φορά στη διαδικτυακή διεύθυνση, η ενσωμάτωση ή η αντιγραφή του σε οποιοδήποτε υλικό φορέα, με οποιοδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με μεταφορά σε σκληρό δίσκο, με παράγωγη νέας ιστοσελίδας η με άλλους τρόπους) με σκοπό την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet) και η εμπορία στοιχείων που υπάρχουν σε αυτό το διαδικτυακό τόπο χωρίς γραπτή αδεία του http://mefantasia.gr/Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς. 

Η Ιστοσελίδα και το διαθέσιμο για λήψη (downloadπεριεχόμενο τηςόπως αυτό αποτελείται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, ενημερωτικά έγγραφα, επικαιροποιήσεις, ανακοινώσεις, άρθρα ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες, κλπ σχηματίζοντας έτσι ένα νέο σύνθετο έργο, προστατεύονται από ένα ή περισσότερα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και / ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας, που ανήκουν στο http://mefantasia.gr/τις θυγατρικές της ή / και τρίτους. Θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι όλα τα περιεχόμενα προστατεύονται από κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός του τρόπου που προβλέπεται στους παρόντες όρους, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του http://mefantasia.gr/. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, τίποτα από το παρόν δε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος για χρήση δυνάμει των πνευματικών δικαιωμάτων του http://mefantasia.gr/. 

Τίποτα από όσα αναγράφονται στους παρόντες όρους δεν πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση εμμέσως, δια δεδικασμένου ή άλλως ως αδειοδότηση ή παραχώρηση δικαιώματος, είτε ρητώς είτε σιωπηρώςγια οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα του http://mefantasia.gr/ ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς γραπτή άδεια μας, εκτός από την χρήση για ταυτοποίηση του προϊόντος ή των υπηρεσιών της εταιρείας. 

Το http://mefantasia.gr/ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης οποιουδήποτε υλικού, που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, που είναι αντικείμενο προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Το http://mefantasia.gr/ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα από τρίτους Περιεχομένου που είναι ιδιοκτησία άλλων. Για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων, ο κάτοχος αυτών πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το http://mefantasia.gr/ ώστε η τελευταία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ιδίως, να αποσύρει αμέσως το υλικό για το οποίο ο κάτοχος δικαιωμάτων αρνείται να χορηγήσει άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση ή αναφορά στο όνομά του, ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων στο εν λόγω υλικό. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing) 

Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και της χρήσης του περιεχόμενου παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα. 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και κατά την επικοινωνία των χρηστών με το http://mefantasia.gr/ είναι εμπιστευτικές. Παρακαλώ δείτε την πολιτική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΕΜΕΝΩΝ του http://mefantasia.gr/ 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων εγκαταστάθηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστώνΟι χρήστες  ενδέχεται να αποχωρήσουν από τη δικτυακή διεύθυνση του http://mefantasia.gr/ και να εισέλθουν σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του παρόχου. 
Για το λόγο δε αυτό, το http://mefantasia.gr/ δε φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της ελληνική νομοθεσίας. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Κάθε πρόσωπο αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας. 

Σε καμία περίπτωση, κανείς εκ των συνδεδεμένων εταιριών και τα αντίστοιχα στελέχη τους, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες, αντιπρόσωποιπάροχοι, πληροφοριών και  δικαιοπάροχοι και οι αντίστοιχοι κληρονόμοι και δικαιούχοι αυτών είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση ζημίας οποιουδήποτε είδους ή φύσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, παραδειγματικής, ειδικής (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών ), ποινικών ή άλλων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ύπαρξη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως του αν το http://mefantasia.gr/ ή οποιαδήποτε από τις άλλες οντότητες ή πρόσωπα που απαριθμούνται παραπάνω έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Περιλαμβάνεται ζημία από ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας. 

Αν βασίζεστε σε αυτή την ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες της, προϊόν ή υπηρεσία διατίθεται μέσω αυτής, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Πιθανόν να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραλείψεις, διακοπές, ανακρίβειες, ή / και άλλα προβλήματα με τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται στην ή προωθούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.  

Επιπλέον των προαναφερθέντωνάπαντα  στην Ιστοσελίδα σας παρέχονται "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" και το http://mefantasia.gr/ δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους ή φύσης σε σχέση με την ιστοσελίδα. 

Με το παρόν το http://mefantasia.gr/ αποποιείται όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρέςθεσπισμένες από νόμοσυμβόλαιο ή άλλο, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου ή μη παραβίασης. 

Το http://mefantasia.gr/ δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη, θα είναι αδιάλειπτη ή ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα θα είναι πάντα έγκαιρες ή χωρίς ανακρίβειες.  

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην κινηθείτε εναντίον  του http://mefantasia.gr/, των θυγατρικώντων αντιπροσώπων, πωλητών και δικαιοπαρόχων, και των αντίστοιχων υπαλλήλων τους, των ιδιοκτητών και εκπροσώπων σε σχέση με οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας σύμβασης ή της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νομό. 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Πιθανή αποτυχία του http://mefantasia.gr/ να εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε θα πρέπει να αποκοπεί και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα των λοιπών Όρων Χρήσης. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, η διάταξη αυτή θα θεωρείται τροποποιήσιμη στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό έτσι ώστε η διάταξη αυτή να μην κρίνεται πλέον άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πρόθεση που επιδιώκεται με τους παρόντες όρους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στην εν λόγω δικαιοδοσία. Κάθε τέτοια τροποποίηση, μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά, τόσο σε τέτοια διάταξη όσο και σε τέτοια δικαιοδοσία. 

Το http://mefantasia.gr/ μπορεί να εκχωρήσει την κυριότητα, τον έλεγχο, ή άλλα δικαιώματα της ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάςΤα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς γραπτή συγκατάθεση του http://mefantasia.gr/. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστική μη αξίωση.